FAQ (odpowiedzi na często zadawane pytania)

null Ocena zgodności

Powrót Ocena zgodności

 1. Ocena zgodności wykonywana jest zarówno przez GUM (JN 1440) jak i przez OUM (JN 1441- JN 1449). Poniżej linki: 
  1. JN 1440 – https://www.gum.gov.pl/pl/dla-biznesu/uslugi/certyfikacja/jednostka-notyfikowana/88,Jednostka-Notyfikowana-Nr-1440.html
  2. JN 1441 – https://poznan.gum.gov.pl/ump/uslugi/ocena-zgodnosci/jednostka-notyfikowana/1903,Jednostka-Notyfikowana-nr-1441.html
  3. JN 1442 – https://bydgoszcz.gum.gov.pl/umb/urzad/jednostka-notyfikowana/3415,Jednostka-Notyfikowana-1442.html
  4. JN 1443 – https://gdansk.gum.gov.pl/umg/okregowy-urzad-miar/jednostka-notyfikowana/1603,Jednostka-Notyfikowana-Okregowego-Urzedu-Miar-w-Gdansku-Nr-1443.html
  5. JN 1444 – https://katowice.gum.gov.pl/umk/uslugi/ocena-zgodnosci/2033,Ocena-zgodnosci.html
  6. JN 1445 – https://krakow.gum.gov.pl/umm/uslugi/ocena-zgodnosci
  7. JN 1446 – https://lodz.gum.gov.pl/mlo/uslugi/ocena-zgodnosci/783,Ocena-zgodnosci.html
  8. JN 1447 – https://szczecin.gum.gov.pl/ums/uslugi/ocena-zgodnosci/2118,Ocena-zgodnosci.html
  9. JN 1448 – https://warszawa.gum.gov.pl/umw/okregowy-urzad-miar/jednostka-notyfikowana/1757,Kierownik-Jednostki-Notyfikowanej-Nr-1448.html
  10. JN 1449 – https://bip.wroclaw.gum.gov.pl/b09/jednostka-notyfikowana/293,Jednostka-Notyfikowana-1449.html
 2. Pytania dotyczące zagadnień związanych z nadzorem rynku nad przyrządami pomiarowymi można znaleźć na stronie GUM – link: https://www.gum.gov.pl/pl/o-nas/nadzor-i-kontrole/nadzor-nad-ustawami/nadzor-rynku-nad-przyrz.