FAQ (odpowiedzi na często zadawane pytania)

null Ekspertyza przyrządów pomiarowych

Powrót Ekspertyza przyrządów pomiarowych

  1. Ekspertyza.

Definicja ekspertyzy nie została określona w ustawie Prawo o miarach, dlatego należy posiłkować się dokumentami zawierającymi definicje występujące w metrologii. Definicja zawarta w Międzynarodowym Słowniku Terminów Metrologii Prawnej (wydanie polskie z 2002 roku) stanowi, iż ekspertyza metrologiczna to wszelkie działania w celu zbadania i wykazania, np. w celu zaświadczenia w sądzie, jaki jest stan przyrządu pomiarowego oraz w celu określenia jego właściwości metrologicznych, m.in. przez odniesienie do właściwych wymagań przepisów prawnych. Bardziej ogólne stwierdzenia można znaleźć np. w Internetowym Słowniku języka polskiego, gdzie: ekspertyza to specjalistyczne badanie przeprowadzane przez ekspertów; też: wynik tego badania.

Zgłaszającym potrzebę wykonania ekspertyzy może być przedsiębiorstwo lub osoba fizyczna mająca wątpliwości co do wskazań danego przyrządu pomiarowego. Dodatkowo w przypadku, gdy przyrząd pomiarowy jest już przedmiotem sporu sądowego wówczas ekspertyza jest wykonywana w celu poświadczenia w sądzie, a wykonywanie ekspertyz przez okręgowe urzędy miar jako stronę niezależną gwarantuje rzetelność tej usługi.

Wyniki przeprowadzonej ekspertyzy przedstawiane są w świadectwie ekspertyzy.

Reasumując ekspertyza (udokumentowana w świadectwie ekspertyzy) zawiera odniesienie do przepisów prawnych, a w przypadku przyrządu podlegającego prawnej kontroli metrologicznej w formie legalizacji zawiera informacje o okresie ważności legalizacji. Ponadto w świadectwie ekspertyzy jest stwierdzenie czy dany przyrząd spełnia wymagania i to jest najważniejszym wnioskiem z wykonanej ekspertyzy.

Z uwagi na przedstawiony powyżej charakter realizowanych czynności, ekspertyza jest przeprowadzana z reguły jednorazowo, a nie okresowo – jak np. usługa wzorcowania.

Wyjątkiem od powyższej zasady może być sytuacja, gdy przepisy prawne obowiązujące w określonym obszarze działalności gospodarczej, zobowiązuję określone podmioty do przeprowadzanie ekspertyz z częstotliwością ustaloną w świadectwie ekspertyzy.

 

  1. Wyszukiwarka usługi ekspertyzy przyrządów pomiarowych znajduje się na stronie Świtezi - link: https://switez.gum.gov.pl/web/guest/wyszukiwarka-uslug/