Pomoc

 1. Serwis WWW - KLIENT PORTALU
  Portal e-Usługi umożliwia dostęp do katalogu usług publicznych dla niezalogowanych Interesantów (na poziomie dostępu do informacji gromadzonej w systemie e-Usługi).
  Adres portalu: https://switez.gum.gov.pl/
  1. Rejestracja użytkownika w systemie ŚWITEŹ
   KLIENT PORTALU SYSTEMU (NIEZALOGOWANY)
   Rejestracja użytkownika w systemie ŚWITEŹ:
   • Klient Portalu (Interesant) rejestruje się w systemie Świteź z wykorzystaniem Profilu Zaufanego (1.1.1)
   • Klient uzupełnia swój profil o m.in. dane adresowe, nr telefonu, adres e-mail.
   1. Rejestracja z wykorzystaniem Profilu Zaufanego
    Rejestracja w Comarch e-Usługi polega na wykorzystaniu mechanizmu SSO (Single Sign-On, tzw. pojedyncze logowanie) platformy ePUAP/PZ. Dzięki temu rozwiązaniu poprzez rejestrację na platformie ePUAP (i aktywny Profil Zaufany) jesteśmy w stanie otrzymać autoryzowany dostęp do e-Urzędu. Dane z konta ePUAP/PZ są pobierane do Comarch e-Usługi i na ich podstawie (w sposób automatyczny) tworzone jest konto Interesanta. Należy pamiętać, że przed próbą rejestracji/zalogowania do e-Urzędu z wykorzystaniem konta ePUAP konieczna jest wcześniejsza rejestracja na platformie ePUAP i uzyskanie Profilu Zaufanego. W celu przeprowadzenia rejestracji za pomocą ePUAP, wybierz opcję Logowanie widoczną na stronie głównej. Następnie po pojawieniu się okna logowania wybierz opcję Kontynuuj przez Profil Zaufany. System automatycznie przeniesie użytkownika do okna logowania platformy ePUAP/Profil Zaufany. Po wprowadzeniu prawidłowych danych logowania i podpisaniu regulaminu korzystania z e-Urzędu następuje uwierzytelnienie na platformie Profil Zaufany i przeniesienie do Comarch e-Usługi.
   2. Zakładanie profilu firmowego
    KLIENT PORTALU SYSTEMU
    Zalogowany do systemu
    Zaloguj się do systemu za pomocą Profilu zaufanego.
    Kliknij na ikonkę profilu i Przejdź do ustawień konta.
    Uzupełnij wniosek o założenie profilu firmowego.
    Wybierz opcję Profile firmowe.
    Po kliknięciu Dodaj profil uzupełnij pola formularza.
    Zatwierdź wprowadzone zmiany przyciskiem.
    Po otrzymaniu informacji zwrotnej zaloguj się na konto otrzymanymi loginem i hasłem.
    Konto firmowe zakłada się po uprzednim zalogowaniu na profil prywatny.
  2. Logowanie do systemu
   KLIENT PORTALU SYSTEMU
   Niezalogowany do systemu
   W celu zalogowania się do Comarch e-Usługi należy mieć założone konto w systemie. Klient zewnętrzny powinien posiadać aktywny i potwierdzony Profil Zaufany.

   Po zalogowaniu się do Comarch e-Usługi mamy dostęp do większej ilości funkcji w tym:

   • Klient Portalu (Interesant) loguje się do systemu z wykorzystaniem Profilu Zaufanego (1.2.1)
   • Dostęp do danych zgromadzonych w Profilu Interesanta;
   • Skorzystania z udostępnionych w Katalogu Usług Publicznych (KUP) usług i wypełnienia formularzy elektronicznych udostępnionych w ramach poszczególnych usług;
   • Przesłania podpisanego dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami
   • Podpisania wysyłanych dokumentów podpisem elektronicznym
   • Wniesienia należnej opłaty;
   • Sprawdzenia stanu sprawy;
   • Uzupełnienia już przesłanych dokumentów;
   • Odebrania decyzji administracyjnej (jeżeli będzie wydana) lub pisma wystosowanego w realizowanej sprawie.
   1. Logowanie do systemu za pomocą Profilu Zaufanego
    KLIENT PORTALU SYSTEMU
    Niezalogowany do systemu
    Przy wyborze ze strony głównej systemu opcji Zaloguj
    Zostaniesz przeniesiony do wyboru opcji logowania. Klient zewnętrzny portalu ma możliwość zalogowania się na własne konto poprzez Profil Zaufany.
    Wybierając opcję Zaloguj Profilem Zaufanym zostajemy przeniesieni na stronę www.pz.gov.pl, na której powinniśmy mieć założone i zweryfikowane konto indywidualne.  
    Wpisujemy login i hasło a następnie przycisk Zaloguj się
  3. Przeglądanie treści portalu
   KLIENT PORTALU SYSTEMU
   Zalogowany do systemu
   Użytkownikowi zalogowanemu do systemu przedstawiony zostaje widok e-Usług podzielony na trzy główne sekcje:
   • Funkcjonalną
   • Użytkową
   • Informacyjną
   Z każdej z nich możemy wybrać dostępną dla użytkownika usługę.
   Na dole strony znajduje się stopka z podstawowymi informacjami oraz kontaktem do Urzędu.
   W celu wyboru właściwej usługi, z której chcemy skorzystać, możemy odnaleźć ją poprzez przeglądanie KUP lub poprzez skorzystanie z udostępnianej przez Portal e-Usługi wyszukiwarki.
   Na stronie głównej systemu znajduje się lista e-usług, za pomocą których możesz w przyjazny sposób zrealizować swoje sprawy online.
   Kliknij w szczegóły usługi. Znajdują się tu podstawowe informacje: Opis, wymagane dokumenty, termin załatwienia sprawy czy opłaty związane z realizacją. Po prawej stronie jest podręczne menu, z którego można przejść do odpowiedniego fragmentu opisu.
  4. Wyszukiwanie usług
   KLIENT PORTALU SYSTEMU
   Zalogowany do systemu
   Wpisz ciąg znaków w pole Szukaj np. usługa.
   Po wpisaniu szukanego hasła system przeszukuje zasoby: artykułów, podmiotów i usług.
   Wyświetla wynik szukanej frazy.
   Wybierz znalezioną usługę. Klikniecie w nazwę przeniesie nas do opisu ogólnego danej usługi.
  5. Opis usługi
   1. Wyświetlenie karty ogólnej
    KLIENT PORTALU SYSTEMU
    Niezalogowany do systemu
    Po wyświetleniu strony głównej portalu z górnej belki nagłówkowej wybierz pozycję dostępnej usługi i kliknij w jej nazwę.  
    Wyświetlą się informacje na temat wybranej usługi – Opis skrócony
   2. Wyświetlenie opisu szczegółowego usługi
    Jeśli opis szczegółowy został zapisany prawidłowo przez administratora oraz opublikowany w systemie, na koncie użytkownika jak i klienta niezalogowanego do systemu, po wybraniu szczegółów danej usługi dostępny jest przycisk Załatw sprawę

    Klient Portalu (Interesant) wyświetla szczegółowy opis wybranej usługi, Kliknij na przycisk Załatw sprawę
    Uzupełnij kolejne kroki w celu realizacji wybranej sprawy (liczba kroków zależna od usługi):
     
    Po wybraniu opcji Wypełnij elektronicznie przechodzimy do uzupełnienia elektronicznego formularza, który będzie przesłany do wskazanego Urzędu, a dokument zostanie podpisany PZ lub certyfikatem.
    Szczegóły złożenia wniosku opisane zostały w rozdziale 1.6 Złożenie wniosku
  6. Złożenie wniosku
   KLIENT PORTALU SYSTEMU
   Zalogowany do systemu
   Wybierz usługę – zgodnie opisem w poprzednich rozdziałach (1.5.1, 1.5.2).
   Uzupełnij formularz odpowiednimi danymi. Liczba kroków może się różnić w zależności od wybranego wniosku.
   Przejdź Dalej.
   Dodaj przyrządy do legalizacji.
   Wypełnij formularz dodawania przyrządu. Zapisz wprowadzone dane.
   Dodaj załącznik lub załączniki
   Wpisz nazwę załącznika, Dodaj plik lub zaznacz pole Brak pliku.
   Dla dodanego pliku po rozwinięciu   pojawiają się opcje: Edytuj nazwę, Usuń (cały) załącznik, usuń plik. Przejdź Dalej.
   Uzupełnij oświadczenia o sposobie kontaktu i zaznacz obowiązkową zgodę na przetwarzanie danych. Przejdź Dalej.
   Wyświetli się informacja o terminie realizacji złożonego wniosku dodatkowe opłaty związane z wnioskiem. Przejdź Dalej.
   Wyświetla się Podgląd wniosku.
   Zapisz i przejdź dalej.
   Następuje Podpis i wysłanie wniosku:
   Ostatnim krokiem jest podpisanie Profilem Zaufanym - Przejdź.
   Otwiera się okno logowania. Zaloguj się.
   Na liście znajduje się sprawa założona na podstawie wysłanego wniosku. Po kliknięciu można wyświetlić jej szczegóły.
  7. Zarządzanie profilem
   Jako klient portalu (interesant) kliknij na ikonkę profilu i Przejdź do ustawień konta.
    
   Kliknij na przycisk Edytuj dane. Uzupełnij/zmodyfikuj swoje dane adresowe:
   • Zaktualizuj adres mailowy
   • Zmodyfikuj numer telefonu
   • Zmień awatar
   Zapisz zmiany
  8. Zapomnienie klienta w systemie
   KLIENT PORTALU SYSTEMU
   Zalogowany do systemu
   Zalogowany klient Portalu (Interesant) kliknij na ikonkę profilu i Przejdź do ustawień konta:
   (Rysunek 1 Przejdź do ustawień konta)
   Na profilu interesanta
   Kliknij w pozycję Wyślij wniosek o usunięcie wszystkich danych.
   Uzupełnij formularz. Zatwierdź zmiany.
   Konto zostało usunięte.

Benefity wynikające z założenia konta firmowego

 1. System umożliwi implementację kanału komunikacji w systemach wewnętrznych klientów korporacyjnych z Systemem w zakresie przekazywania dokumentów elektronicznych (powiązanych z daną sprawą) i informacji o sprawie (w szczególności statusu sprawy).
 2. Użytkownik systemu może zostać pełnomocnikiem, tylko wówczas jeżeli został umieszczony w rejestrze pełnomocników i nadano mu uprawnienie pełnomocnik. Następnie, jako użytkownik z uprawnieniem pełnomocnika, przeglądając udzielone mu pełnomocnictwa potwierdza, że będzie pełnomocnikiem mocodawcy, od którego otrzymał pełnomocnictwo (np. pełnomocnikiem będzie firma serwisowa, która może podejmować działania w imieniu innego użytkownika tylko w czasie ważności pełnomocnictwa). Pełnomocnik dokonuje zgłoszenia usługi do wykonania w imieniu wskazanego użytkownika, od którego otrzymał pełnomocnictwo.
 3. Od tego czasu system będzie udostępniał informacje o zasobach, które były zgłoszone przez pełnomocnika, zarówno pełnomocnikowi, który dokonał zgłoszenia, jak i użytkownikowi w imieniu którego dokonał on rejestracji zgłoszenia usługi oraz wysłał powiadomienia zarówno do pełnomocnika, jak i użytkownika, zgodnie z przekazanymi do systemu zgodami.
 4. System umożliwi użytkownikowi udzielenie pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu w zakresie usług świadczonych przez System (U1-U6).
 5. System umożliwi udzielenie pełnomocnictwa tylko podmiotowi posiadającemu konto w Systemie.
 6. Wyrażenie zgody na przyjęcie pełnomocnictwa jest warunkiem jego obowiązywania w Systemie. Wyrażenie zgody na przyjęcie pełnomocnictwa powinno zawierać w szczególności:
  • wskazanie mocodawcy i pełnomocnika,
  • zakres pełnomocnictwa,
  • datę wyrażenia zgody,
  • termin ważności pełnomocnictwa.
 7. System umożliwi użytkownikowi występującemu w roli pełnomocnika dostęp do wszystkich funkcjonalności oraz danych wymaganych do realizacji usług, z którymi związane jest udzielone pełnomocnictwo.