FAQ (odpowiedzi na często zadawane pytania)

Pytania ogólne

Konkretne pytania można zgłaszać do Wirtualnego doradcy - „dymek” w prawym dolnym roku systemu Świteź. Tam znajdują się pytania i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Poniżej najczęstsze pyta...

CRM- Certyfikowane materiały odniesienia

Ogólne informacje dotyczące produkcji CRM przez administrację miar: GUM Zakład Chemii Fizycznej i Środowiska - Główny Urząd Miar (gum.gov.pl), OUM w Łodzi (RM003) Pracownia Wzorców Chemicznych L41...

Ocena zgodności

Ocena zgodności wykonywana jest zarówno przez GUM (JN 1440) jak i przez OUM (JN 1441- JN 1449). Poniżej linki:  JN 1440 – https://www.gum.gov.pl/pl/dla-biznesu/uslugi/certyfikacja/jednostka...

Legalizacja przyrządów pomiarowych

Ogólne informacje o legalizacji przyrządów pomiarowych można znaleźć na stronie GUM - link: https://www.gum.gov.pl/pl/dla-biznesu/uslugi/certyfikacja/legalizacja-przyrzadu-p/82,Legalizacja-przyrzadu...

Wzorcowanie przyrządów pomiarowych

Wzorcowanie to usługa dobrowolna.  Wzorcowania przyrządów pomiarowych, można wykonać dla przyrządów zarówno podlegających jak i nie podlegają prawnej kontroli metrologicznej. Należy jednak po...

Ekspertyza przyrządów pomiarowych

Ekspertyza. Definicja ekspertyzy nie została określona w ustawie Prawo o miarach, dlatego należy posiłkować się dokumentami zawierającymi definicje występujące w metrologii. Definicja zawarta w Mi...

Towary paczkowane

Pytania dotyczące towarów paczkowanych można znaleźć na stronie GUM – link: https://www.gum.gov.pl/pl/dla-biznesu/uslugi/towary-paczkowane.