Informacje o projekcie

W dniu 11 maja 2018 r. Wiceprezes Głównego Urzędu Miar Pan Maciej Dobieszewski podpisał, z upoważnienia Prezesa GUM, porozumienie o dofinansowanie ze środków europejskich realizacji projektu pn. „System Wsparcia Informatycznego Usług Terenowej Administracji Miar”.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług świadczonych przez administrację miar, dzięki wdrożeniu i uruchomieniu nowoczesnej platformy elektronicznych usług publicznych kierowanych do naszych klientów.

Elektroniczny charakter usług pozwoli na ograniczenie osobistego kontaktu z urzędem, co z kolei w znacznej mierze przyczyni się do oszczędności czasu i zmniejszenia kosztów w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

Realizacja niniejszego projektu wpłynie na osiągnięcie długofalowych korzyści zarówno po stronie klientów, jak i po stronie administracji miar.

Jest to pierwszy projekt Głównego Urzędu Miar, którego realizacja jest w głównej mierze (84,63%) finansowana z funduszu środków europejskich (Program Operacyjny Polska Cyfrowa).

Całkowita wartość projektu wynosi 14 304 041,85 zł (brutto).

Zgodnie z warunkami porozumienia projekt będzie realizowany od 1 sierpnia 2018 r. do 31 lipca 2021 r.