Wzorcowanie przyrządu pomiarowego (kalibracja)

Opis skrócony

Klient ma możliwość wystąpienia o wykonanie badań określających właściwości metrologiczne posiadanego przyrządu. Na podstawie badań wystawiane jest świadectwo wzorcowania.

Wymagane dokumenty

Wniosek Klienta (z ewentualnymi załącznikami) określający zakres realizacji usługi wzorcowania przyrządów pomiarowych przez określoną jednostkę organizacyjną administracji miar.
Klienci posiadający konto w systemie ŚWITEŻ, mogą wypełnić wniosek (z ewentualnymi załącznikami) w formie elektronicznej, w udostępnionej dla nich części systemu.
Pozostali Klienci składają wniosek (z ewentualnymi załącznikami) określający zakres realizacji usługi wzorcowania przyrządów pomiarowych przez określoną jednostkę organizacyjną administracji miar, w sposób z nią uzgodniony.
Na życzenie Klienta, każda jednostka organizacyjna administracji miar udostępnia wzór formularza wniosku dotyczącego wzorcowania przyrządów pomiarowych.
W oparciu o złożony wniosek, przygotowana jest umowa określającą wszystkie aspekty wzorcowania przyrządów pomiarowych (termin, miejsce i koszt wykonania usługi itp.). Realizacja usługi wzorcowania przyrządów pomiarowych następuje po dostarczeniu podpisanej przez Klienta umowy do określonej jednostki organizacyjnej administracji miar (strony umowy).

Odbiorca usługi

Przedsiębiorca, obywatel (osoba fizyczna) i instytucja

Termin załatwienia sprawy

Ustalony w umowie (ewentualnie w aneksie/aneksach do umowy).

Sposób odwołania

Zgodnie z ogólnymi warunkami realizacji umowy oraz przepisami kodeksu cywilnego.

Opłaty

Dla usług wzorcowania przyrządów pomiarowych realizowanych przez terenową administrację miar obowiązuje jednolity cennik w całym kraju. Klienci posiadający konto w systemie ŚWITEŻ, przy wypełnianiu wniosku, od razu mają możliwość zapoznania się z opłatami za wykonanie danej usługi.
Wszyscy Klienci mogą uzyskać informację o wysokości opłat za przeprowadzenie wzorcowania określonego przyrządu pomiarowego na podstawie kontaktu z właściwą jednostką organizacyjną administracji miar.

Informacje dodatkowe

Wzorcowanie (zwane często kalibracją) jest działaniem, które w określonych warunkach, w pierwszym kroku ustala zależność pomiędzy odwzorowywanymi przez wzorzec pomiarowy wartościami wielkości wraz z ich niepewnościami pomiaru, a odpowiadającymi im wskazaniami wraz z ich niepewnościami, a w drugim kroku wykorzystuje tę informację do ustalenia zależności pozwalającej uzyskać wynik pomiaru na podstawie wskazania.
Wzorcowanie polega na wyznaczeniu wartości, poprawek bądź błędów wzorców lub przyrządów pomiarowych, poprzez ich porównanie z wzorcami jednostek miar.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach.
  2. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 5)
  3. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.)
  4. Norma PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

Kategorie życiowe

Wzorcowanie przyrządu pomiarowego, Wzorzec, Świadectwo wzorcowania, Kalibracja

Słowa kluczowe

Wzorcowanie przyrządu pomiarowego, wzorzec, świadectwo wzorcowania, kalibracja

Krok 1: Wybierz jednostkę, w której chcesz załatwić sprawę:
Jednostka Miejscowość Dane podmiotu (adres, telefon, fax, www) Miejsce składania dokumentów
Białystok ul. Kopernika 89
15-396 Białystok
85 745 53 56 wew. 21
85 878 16 36 wew. 21

W siedzibie urzędu

Ełk ul. Gustawa Gizewiusza 12
19-300 Ełk
87 610-27-10

W siedzibie urzędu

Ostrołęka ul. gen. A. E. Fieldorfa "Nila" 15
07-410 Ostrołęka
29 769 10 22

W siedzibie urzędu

Suwałki ul. Pułaskiego 73
16-400 Suwałki
539941094

W siedzibie urzędu

Bydgoszcz ul. Królowej Jadwigi 25
85-959 Bydgoszcz
52 322 06 06
52 322 04 26
https://bydgoszcz.gum.gov.pl/

W siedzibie urzędu

Brodnica ul. Sądowa 10
87-300 Brodnica
56 498 30 34
56 498 30 34

W siedzibie urzędu

Włocławek ul. Dziewińska 13a
87-800 Włocławek
54 235 14 70
54 235 14 70

W siedzibie urzędu

Grudziądz ul. Dąbrowskiego 11-13
86-300 Grudziądz
56 462 25 55
56 462 25 55

W siedzibie urzędu

Inowrocław ul. Grabskiego 14
88-100 Inowrocław
52 357 22 38
52 357 22 38

W siedzibie urzędu

Toruń ul. Sułkowskiego 2
87-100 Toruń
56 659 86 05

W siedzibie urzędu

Wrocław ul. Młodych Techników 61/63
53-647 Wrocław
71 355 08 15
71 355 28 25
https://wroclaw.gum.gov.pl/

W siedzibie urzędu

Brzeg ul. Wolności 1
49-300 Brzeg
77 416 30 58
77 416 30 58

W siedzibie urzędu

Jelenia Góra ul. Bankowa 23
58-500 Jelenia Góra
75 752 33 81
75 752 33 81

W siedzibie urzędu

Legnica ul. Stefana Batorego 7
59-220 Legnica
76 850 01 27
76 862 27 72

W siedzibie urzędu

Nysa ul. Wita Stwosza 9
48-300 Nysa
77 433 34 46
77 433 34 46

W siedzibie urzędu

Opole ul. Skromna 2
45-351 Opole
77 454 24 68
77 454 24 68

W siedzibie urzędu

Świdnica ul. Długa 72
58-100 Świdnica
74 852 28 54
74 852 28 54

W siedzibie urzędu

Gdańsk - Oliwa ul. Polanki 124C
80-308 Gdańsk - Oliwa
58 524 53 00
58 524 53 00
https://gdansk.gum.gov.pl/

W siedzibie urzędu

Chojnice ul. Gdańska 110a
89-600 Chojnice
52 397 50 73
52 397 50 73

W siedzibie urzędu

Elbląg ul. Żeromskiego 24
82-300 Elbląg
55 233 67 79
55 233 67 79

W siedzibie urzędu

Gdynia-Witomino ul. Słoneczna 59A
81-605 Gdynia-Witomino
58 624 28 27
58 624 28 43

W siedzibie urzędu

Kętrzyn ul. Limanowskiego 11
11-400 Kętrzyn
89 752 31 84
89 752 31 84

W siedzibie urzędu

Olsztyn ul. Poprzeczna 16
10-282 Olsztyn
89 526 72 68

W siedzibie urzędu

Słupsk ul. Złota 4/6
76-200 Słupsk
59 842 55 71
59 842 55 71

W siedzibie urzędu

Tczew ul. 1 Maja 20
83-110 Tczew
58 531 24 96
58 721 75 66

W siedzibie urzędu

Katowice Rynek 9
40-957 Katowice
32 258 94 36 wew.22/24
32 35 37 572
http://www.katowice.gum.gov.pl/

W siedzibie urzędu

Bielsko-Biała ul. Słowackiego 30
43-300 Bielsko-Biała
33 812 24 37
33 812 59 62

W siedzibie urzędu

Bytom ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4
41-902 Bytom
32 281 31 35

W siedzibie urzędu

Częstochowa ul. Wodzickiego 91
42-200 Częstochowa
34 325 60 55

W siedzibie urzędu

Rybnik ul. Kupiecka 1
44-206 Rybnik
32 422 13 10

W siedzibie urzędu

Kraków ul. Krupnicza 11
31-123 Kraków
12 422 18 67
12 422 84 63
https://krakow.gum.gov.pl/

W siedzibie urzędu

Jasło ul. Ducala 18
38-200 Jasło
13 446 26 62
13 446 26 62

W siedzibie urzędu

Nowy Sącz ul. Kunegundy 10
33-300 Nowy Sącz
18 442 08 40
18 442 08 40

W siedzibie urzędu

Przemyśl ul. Św. Jana 23
37-700 Przemyśl
16 670 21 28
16 670 21 28

W siedzibie urzędu

Rzeszów ul. Legionów 14
35-111 Rzeszów
17 853 64 96
17 853 64 96

W siedzibie urzędu

Tarnobrzeg ul. Kościuszki 4
39-400 Tarnobrzeg
15 822 75 88
15 822 75 88

W siedzibie urzędu

Tarnów ul. Ochronek 22
33-100 Tarnów
14 622 12 06
14 627 62 19

W siedzibie urzędu

Łódź ul. Gabriela Narutowicza 75
90-132 Łódź
42 678 77 66
42 678 37 68
https://lodz.gum.gov.pl/

W siedzibie urzędu

Kielce ul. Św. Leonarda 14
25-311 Kielce
41 344 29 75
41 344 29 75

W siedzibie urzędu

Łowicz ul. Browarna 12
99-400 Łowicz
46 837 43 64
46 837 43 64

W siedzibie urzędu

Piotrków Trybunalski ul. Śląska 13
97-300 Piotrków Trybunalski
44 649 55 69
44 649 55 69

W siedzibie urzędu

Zduńska Wola ul. Zakopiańska 4
98-220 Zduńska Wola
43 823 32 00
43 823 32 00

W siedzibie urzędu

Poznań ul. Krakowska 19
61-893 Poznań
61 856 72 79
61 855 22 02
https://poznan.gum.gov.pl/

W siedzibie urzędu

Gniezno ul. Papieża Jana Pawła II 5
62-200 Gniezno
61 426 15 07
61 426 15 07 w. 13

W siedzibie urzędu

Kalisz ul. Piwonicka 7/9
62-800 Kalisz
62 766 37 44
62 753 41 32

W siedzibie urzędu

Konin ul. Poznańska 84
62-502 Konin
63 242 33 78
63 242 33 78

W siedzibie urzędu

Leszno ul. Dekana 4
64-100 Leszno
65 526 85 63
65 526 85 63

W siedzibie urzędu

Piła ul. Śniadeckich 11
64-920 Piła
67 214 16 15
67 214 13 96

W siedzibie urzędu

Szczecin pl. Lotników 4/5
70-414 Szczecin
91 434 75 82
91 434 75 98
https://szczecin.gum.gov.pl/

W siedzibie urzędu

Gorzów Wielkopolski al. Konstytucji 3 Maja 102a
66-400 Gorzów Wielkopolski
95 722 58 06
95 722 58 06

W siedzibie urzędu

Koszalin ul. Harcerska 21
75-073 Koszalin
94 342 35 23
94 342 35 23

W siedzibie urzędu

Stargard ul. Dworcowa 14
73-110 Stargard
91 577 62 05
91 578 22 51

W siedzibie urzędu

Zielona Góra ul. Dekoracyjna 4
65-155 Zielona Góra
68 326 66 78
68 326 83 88

W siedzibie urzędu

Warszawa ul. Elektoralna 4/6
00-139 Warszawa
22 581 92 62
22 581 92 62
https://warszawa.gum.gov.pl/

W siedzibie urzędu

Bronisze ul. Kwiatowa 11
05-850 Bronisze
22 721 14 74
22 721 03 57

W siedzibie urzędu

Lublin ul. Strzelecka 1a
20-805 Lublin
81 746 90 95
81 746 90 95

W siedzibie urzędu

Płock ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 5
09-402 Płock
24 262 29 96
24 262 29 96

W siedzibie urzędu

Radom ul. Odrodzenia 38
26-600 Radom
48 365 49 53
48 365 49 53

W siedzibie urzędu

Siedlce ul. 10 Lutego 22
08-110 Siedlce
25 632 23 71
25 632 74 40

W siedzibie urzędu

Zamość ul. Partyzantów 94/96
22-400 Zamość
84 639 23 44
84 638 52 80

W siedzibie urzędu

Krok 2: Wybierz sposób załatwienia sprawy:
Krok 3: Wybierz wniosek:
Tytuł formularza: