Skargi

Opis skrócony

W tym miejscu można składać tzw. skargi na niewłaściwe działanie przyrządów pomiarowych lub kwestionować towary paczkowane. Na adresy okręgowych urzędów miar (zgodnie z właściwością terytorialną) można kierować zgłoszenia:
1. W przypadku kwestionowania towaru paczkowanego na nierzetelność w zakresie paczkowania produktów producenta lub importera, a w szczególności na niedotrzymanie deklarowanej na opakowaniu ilości nominalnej towaru paczkowanego lub dotyczących oznakowań towarów paczkowanych. Właściwość terytorialną urzędu miar określamy poprzez adres podmiotu wskazany na opakowaniu.
2. W przypadku podejrzenia nieprawidłowego działania przyrządu pomiarowego np. na stacjach paliw, w sklepach i w innych miejscach, gdzie służą one do rozliczeń, lub są stosowane w innych dziedzinach wymienionych w art. 8 ust. 1 ustawy Prawo o miarach. Właściwość terytorialną urzędu miar określamy poprzez adres zainstalowania przyrządu pomiarowego.
3. W przypadku podejrzenia nieprawidłowego działania przyrządu pomiarowego stosowanego do rozliczeń mediów (wodomierze, gazomierze, ciepłomierze i liczniki energii elektrycznej) w nieruchomościach.
Do zgłoszenia ewentualnej nieprawidłowości, dla lepszej skuteczności podejmowanych działań, można dołączyć np. zdjęcia opakowań, przyrządów pomiarowych lub dokumenty potwierdzające nieprawidłowe rozliczenia (np. paragon) itp.
Proces ten jest uproszczony w stosunku do postępowania skargowego, o którym mowa w Dziale VIII Skargi i wnioski Kodeksu postępowania administracyjnego. Przedmiotem skargi regulowanej przepisami KPA, może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
"UWAGA.
1. Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym. Wniesienie skargi lub wniosku w interesie innej osoby wymaga jej zgody. 
2. Każda skarga skierowana powinna zawierać imię i nazwisko wnoszącego oraz adres. W przypadku braku tych danych skarga lub wniosek pozostawione zostaną bez rozpoznania. "

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz wniosku.

Odbiorca usługi

Obywatel Przedsiębiorca Instytucja

Termin załatwienia sprawy

Powyższe zgłoszenia rozpatrywane są najczęściej w trybie kontrolnym. Administracja miar załatwia takie sprawy zgodnie z aktualnymi możliwościami organizacyjno-technicznymi.
Jeżeli organ, który otrzymał skargę nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni przekazać sprawę do właściwego organu.

Sposób odwołania

Nie dotyczy

Opłaty

Brak opłat.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach oraz akty wykonawcze do tej ustawy.
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Kategorie życiowe

Skarga

Słowa kluczowe

skargi, skarga

Krok 1: Wybierz jednostkę, w której chcesz załatwić sprawę:
Jednostka Miejscowość Dane podmiotu (adres, telefon, fax, www) Miejsce składania dokumentów
Białystok ul. Kopernika 89
15-396 Białystok
85 745 53 56 wew. 21
85 878 16 36 wew. 21

W siedzibie urzędu

Ełk ul. Gustawa Gizewiusza 12
19-300 Ełk
87 610-27-10

W siedzibie urzędu

Ostrołęka ul. gen. A. E. Fieldorfa "Nila" 15
07-410 Ostrołęka
29 769 10 22

W siedzibie urzędu

Suwałki ul. Pułaskiego 73
16-400 Suwałki
539941094

W siedzibie urzędu

Bydgoszcz ul. Królowej Jadwigi 25
85-959 Bydgoszcz
52 322 06 06
52 322 04 26
https://bydgoszcz.gum.gov.pl/

W siedzibie urzędu

Brodnica ul. Sądowa 10
87-300 Brodnica
56 498 30 34
56 498 30 34

W siedzibie urzędu

Włocławek ul. Dziewińska 13a
87-800 Włocławek
54 235 14 70
54 235 14 70

W siedzibie urzędu

Grudziądz ul. Dąbrowskiego 11-13
86-300 Grudziądz
56 462 25 55
56 462 25 55

W siedzibie urzędu

Inowrocław ul. Grabskiego 14
88-100 Inowrocław
52 357 22 38
52 357 22 38

W siedzibie urzędu

Toruń ul. Sułkowskiego 2
87-100 Toruń
56 659 86 05

W siedzibie urzędu

Wrocław ul. Młodych Techników 61/63
53-647 Wrocław
71 355 08 15
71 355 28 25
https://wroclaw.gum.gov.pl/

W siedzibie urzędu

Brzeg ul. Wolności 1
49-300 Brzeg
77 416 30 58
77 416 30 58

W siedzibie urzędu

Jelenia Góra ul. Bankowa 23
58-500 Jelenia Góra
75 752 33 81
75 752 33 81

W siedzibie urzędu

Legnica ul. Stefana Batorego 7
59-220 Legnica
76 850 01 27
76 862 27 72

W siedzibie urzędu

Nysa ul. Wita Stwosza 9
48-300 Nysa
77 433 34 46
77 433 34 46

W siedzibie urzędu

Opole ul. Skromna 2
45-351 Opole
77 454 24 68
77 454 24 68

W siedzibie urzędu

Świdnica ul. Długa 72
58-100 Świdnica
74 852 28 54
74 852 28 54

W siedzibie urzędu

Gdańsk - Oliwa ul. Polanki 124C
80-308 Gdańsk - Oliwa
58 524 53 00
58 524 53 00
https://gdansk.gum.gov.pl/

W siedzibie urzędu

Chojnice ul. Gdańska 110a
89-600 Chojnice
52 397 50 73
52 397 50 73

W siedzibie urzędu

Elbląg ul. Żeromskiego 24
82-300 Elbląg
55 233 67 79
55 233 67 79

W siedzibie urzędu

Gdynia-Witomino ul. Słoneczna 59A
81-605 Gdynia-Witomino
58 624 28 27
58 624 28 43

W siedzibie urzędu

Kętrzyn ul. Limanowskiego 11
11-400 Kętrzyn
89 752 31 84
89 752 31 84

W siedzibie urzędu

Olsztyn ul. Poprzeczna 16
10-282 Olsztyn
89 526 72 68

W siedzibie urzędu

Słupsk ul. Złota 4/6
76-200 Słupsk
59 842 55 71
59 842 55 71

W siedzibie urzędu

Tczew ul. 1 Maja 20
83-110 Tczew
58 531 24 96
58 721 75 66

W siedzibie urzędu

Katowice Rynek 9
40-957 Katowice
32 258 94 36 wew.22/24
32 35 37 572
http://www.katowice.gum.gov.pl/

W siedzibie urzędu

Bielsko-Biała ul. Słowackiego 30
43-300 Bielsko-Biała
33 812 24 37
33 812 59 62

W siedzibie urzędu

Bytom ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4
41-902 Bytom
32 281 31 35

W siedzibie urzędu

Częstochowa ul. Wodzickiego 91
42-200 Częstochowa
34 325 60 55

W siedzibie urzędu

Rybnik ul. Kupiecka 1
44-206 Rybnik
32 422 13 10

W siedzibie urzędu

Kraków ul. Krupnicza 11
31-123 Kraków
12 422 18 67
12 422 84 63
https://krakow.gum.gov.pl/

W siedzibie urzędu

Jasło ul. Ducala 18
38-200 Jasło
13 446 26 62
13 446 26 62

W siedzibie urzędu

Nowy Sącz ul. Kunegundy 10
33-300 Nowy Sącz
18 442 08 40
18 442 08 40

W siedzibie urzędu

Przemyśl ul. Św. Jana 23
37-700 Przemyśl
16 670 21 28
16 670 21 28

W siedzibie urzędu

Rzeszów ul. Legionów 14
35-111 Rzeszów
17 853 64 96
17 853 64 96

W siedzibie urzędu

Tarnobrzeg ul. Kościuszki 4
39-400 Tarnobrzeg
15 822 75 88
15 822 75 88

W siedzibie urzędu

Tarnów ul. Ochronek 22
33-100 Tarnów
14 622 12 06
14 627 62 19

W siedzibie urzędu

Łódź ul. Gabriela Narutowicza 75
90-132 Łódź
42 678 77 66
42 678 37 68
https://lodz.gum.gov.pl/

W siedzibie urzędu

Kielce ul. Św. Leonarda 14
25-311 Kielce
41 344 29 75
41 344 29 75

W siedzibie urzędu

Łowicz ul. Browarna 12
99-400 Łowicz
46 837 43 64
46 837 43 64

W siedzibie urzędu

Piotrków Trybunalski ul. Śląska 13
97-300 Piotrków Trybunalski
44 649 55 69
44 649 55 69

W siedzibie urzędu

Zduńska Wola ul. Zakopiańska 4
98-220 Zduńska Wola
43 823 32 00
43 823 32 00

W siedzibie urzędu

Poznań ul. Krakowska 19
61-893 Poznań
61 856 72 79
61 855 22 02
https://poznan.gum.gov.pl/

W siedzibie urzędu

Gniezno ul. Papieża Jana Pawła II 5
62-200 Gniezno
61 426 15 07
61 426 15 07 w. 13

W siedzibie urzędu

Kalisz ul. Piwonicka 7/9
62-800 Kalisz
62 766 37 44
62 753 41 32

W siedzibie urzędu

Konin ul. Poznańska 84
62-502 Konin
63 242 33 78
63 242 33 78

W siedzibie urzędu

Leszno ul. Dekana 4
64-100 Leszno
65 526 85 63
65 526 85 63

W siedzibie urzędu

Piła ul. Śniadeckich 11
64-920 Piła
67 214 16 15
67 214 13 96

W siedzibie urzędu

Szczecin pl. Lotników 4/5
70-414 Szczecin
91 434 75 82
91 434 75 98
https://szczecin.gum.gov.pl/

W siedzibie urzędu

Gorzów Wielkopolski al. Konstytucji 3 Maja 102a
66-400 Gorzów Wielkopolski
95 722 58 06
95 722 58 06

W siedzibie urzędu

Koszalin ul. Harcerska 21
75-073 Koszalin
94 342 35 23
94 342 35 23

W siedzibie urzędu

Stargard ul. Dworcowa 14
73-110 Stargard
91 577 62 05
91 578 22 51

W siedzibie urzędu

Zielona Góra ul. Dekoracyjna 4
65-155 Zielona Góra
68 326 66 78
68 326 83 88

W siedzibie urzędu

Warszawa ul. Elektoralna 4/6
00-139 Warszawa
22 581 92 62
22 581 92 62
https://warszawa.gum.gov.pl/

W siedzibie urzędu

Bronisze ul. Kwiatowa 11
05-850 Bronisze
22 721 14 74
22 721 03 57

W siedzibie urzędu

Lublin ul. Strzelecka 1a
20-805 Lublin
81 746 90 95
81 746 90 95

W siedzibie urzędu

Płock ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 5
09-402 Płock
24 262 29 96
24 262 29 96

W siedzibie urzędu

Radom ul. Odrodzenia 38
26-600 Radom
48 365 49 53
48 365 49 53

W siedzibie urzędu

Siedlce ul. 10 Lutego 22
08-110 Siedlce
25 632 23 71
25 632 74 40

W siedzibie urzędu

Zamość ul. Partyzantów 94/96
22-400 Zamość
84 639 23 44
84 638 52 80

W siedzibie urzędu

Krok 2: Wybierz sposób załatwienia sprawy:
Krok 3: Wybierz wniosek:
Tytuł formularza: