Rejestracja paczkującego, paczkującego na zlecenie, zlecającego paczkowanie, importera, sprowadzającego, producenta butelek miarowych, importera butelek miarowych

Opis skrócony

Podmioty paczkujące, paczkujące na zlecenie, zlecający paczkowanie, sprowadzający i importerzy towarów paczkowanych oraz producenci i importerzy butelek miarowych mają obowiązek zgłoszenia faktu rozpoczęcia tej działalności, a następnie aktualizowania swoich danych w rejestrze prowadzonym przez Administrację Miar.

Wymagane dokumenty

Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:
* Wypełniony formularz wniosku
* W przypadku zgłoszenia Sprowadzającego bądź Importera towarów paczkowanych jeden z obowiązkowych załączników: pisemna deklaracja Sprowadzającego bądź Importera lub dokumentacja świadcząca o tym, że w procesie paczkowania były stosowane odpowiednie metody kontroli jakości rzeczywistej towaru paczkowanego.
* W przypadku zgłoszenia Importera butelek miarowych jeden z obowiązkowych załączników: pisemna deklaracja Importera lub dokumentacja świadcząca o tym, że w procesie produkcji były stosowane odpowiednie metody kontroli wewnętrznej butelek miarowych zapewniające spełnienie wymagań określonych w ustawie.

Odbiorca usługi

Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja

Termin załatwienia sprawy

Brak.

Sposób odwołania

Brak

Opłaty

Brak

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych
  2. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie określenia obszaru działania i siedzib okręgowych urzędów miar

Kategorie życiowe

Towary paczkowane, Butelki miarowe, Producenci towarów paczkowanych, Importerzy towarów paczkowanych, Paczkujący na zlecenie, Sprowadzający towary paczkowane

Słowa kluczowe

Towary paczkowane, Butelki miarowe, Producenci towarów paczkowanych, Importerzy towarów paczkowanych, Paczkujący na zlecenie, Importer butelek miarowych, Zlecajacy paczkowanie, Rejestr producentów, Rejestr importerów

Krok 1: Wybierz jednostkę, w której chcesz załatwić sprawę:
Jednostka Miejscowość Dane podmiotu (adres, telefon, fax, www) Miejsce składania dokumentów
Białystok ul. Kopernika 89
15-396 Białystok
85 745 53 56 wew. 21
85 878 16 36 wew. 21

W siedzibie urzędu

Bydgoszcz ul. Królowej Jadwigi 25
85-959 Bydgoszcz
52 322 06 06
52 322 04 26
https://bydgoszcz.gum.gov.pl/

W siedzibie urzędu

Wrocław ul. Młodych Techników 61/63
53-647 Wrocław
71 355 08 15
71 355 28 25
https://wroclaw.gum.gov.pl/

W siedzibie urzędu

Gdańsk - Oliwa ul. Polanki 124C
80-308 Gdańsk - Oliwa
58 524 53 00
58 524 53 00
https://gdansk.gum.gov.pl/

W siedzibie urzędu

Katowice Rynek 9
40-957 Katowice
32 258 94 36 wew.22/24
32 35 37 572
http://www.katowice.gum.gov.pl/

W siedzibie urzędu

Kraków ul. Krupnicza 11
31-123 Kraków
12 422 18 67
12 422 84 63
https://krakow.gum.gov.pl/

W siedzibie urzędu

Łódź ul. Gabriela Narutowicza 75
90-132 Łódź
42 678 77 66
42 678 37 68
https://lodz.gum.gov.pl/

W siedzibie urzędu

Poznań ul. Krakowska 19
61-893 Poznań
61 856 72 79
61 855 22 02
https://poznan.gum.gov.pl/

W siedzibie urzędu

Szczecin pl. Lotników 4/5
70-414 Szczecin
91 434 75 82
91 434 75 98
https://szczecin.gum.gov.pl/

W siedzibie urzędu

Warszawa ul. Elektoralna 4/6
00-139 Warszawa
22 581 92 62
22 581 92 62
https://warszawa.gum.gov.pl/

W siedzibie urzędu

Krok 2: Wybierz sposób załatwienia sprawy:
Krok 3: Wybierz wniosek:
Tytuł formularza: